• VTEM Image Show

  Újszegedi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése

A rendszer bemutatása

Az „Újszegedi geotermikus kaszkádrendszer kialakítása” projekt a város legnagyobb gázfogyasztóját is jelentő Szegedi Tudományegyetem 5 épületét, a város tulajdonában lévő 3 újszegedi épületet, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontot, valamint a Vasútegészségügyi Nonprofit Kft. által működtetett MÁV Rendelőintézetet és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egyik épületét (ÁNTSZ) rendezi kaszkádrendszerbe úgy, hogy a projekt haszna csak részben marad a beruházó-befektetőnél, mivel az egyúttal jelentős költségmegtakarítást eredményez a közintézményrendszerben is.

A kaszkádrendszer az Újszeged központjának tekinthető Székely sor - Temesvári krt. - Bérkert utca - Közép fasor - Csanádi utca által határolt területen valósult meg, amelyen nagyrészt egyetemi épületek és sportlétesítmények találhatóak. A fejlesztéssel érintett területet az alábbi térkép mutatja be:

 

Hőenergiával ellátott fogyasztók köre

Az Újszegedi geotermikus kaszkádrendszer által fűtött intézmények köre a következő:

Városi Sportcsarnok és Uszoda
MÁV Rendelőintézet
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ „B” részleg
ÁNTSZ épülete
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
SZTE-TTIK Biológiai épület
Móra Ferenc Kollégium
Herman Ottó Kollégium „A” épület
SZMKK Csonka János Tagintézmény – Tornacsarnok és „A” épület (2 hőközpont)
Szeged Városi Kollégium Ady Endre Tagintézmény
SZTE Egészségtudományi Kar

A geotermikus kaszkádrendszer elemei

Az újszegedi geotermikus kaszkádrendszer elemei leegyszerűsítve a következők:

 • 1 db 2000 méter mélységű termelőkút
 • továbbító szivattyúrendszer (felszíni vízgépészet)
 • kb. 3100 m hosszú termálvizet szállító szigetelt távvezeték hálózat, melyet 1 méterrel a földfelszín alá telepítettek
 • hőközpontok, melyek az érintett fogyasztók (intézmények) kazánházaiban, vagy hőelosztó helyiségeiben kerültek telepítésre, és a termálhő fogyasztói oldalon történő fogadását és átadását szolgálják. Az intézményi meglévő fűtési hálózat ezeken keresztül illeszkedik az új termál rendszerhez. 
 • 2 db, 1700 és 1250 méter mélységű visszasajtoló termálkút, melyek a használt fluidum (fűtésre használt termálvíz) mélységi rezervoárokba történő elhelyezését biztosítják
 • erős- és gyengeáramú vezérlőrendszer

A termelő kút kialakítása

Az Újszegeden épülő geotermikus kaszkádrendszer kiindulópontja egy a Kisstadion területén (Derkovits fasor 11-13. szám alatt) épülő termelő termálkút, amely 70-80 m3/h hozammal 90oC kifolyó hőmérsékletű termál fűtőközeget fog biztosítani. 

A rendszer működése

A projekt keretében 2014 tavaszán kiépült termálkút, az üzemeltetés során 70-80 m3/h hozammal 90 °C kifolyó hőmérsékletű termál fűtőközeget biztosít. A kinyert fluidumot megfelelő kezelés (gáztalanítás, tisztítás) után továbbító szivattyúrendszer juttatja el a 11 intézmény összesen 12 „sorba kapcsolt" hőközpontjába, a föld felszíne alá telepített szigetelt távvezeték hálózaton keresztül. A lefűtött (lehűlt) termálvíz végül a visszasajtoló mű puffer-tárolójába kerül, ahonnan visszasajtoló szivattyúk nyomják vissza a két visszasajtoló termálkúton keresztül a kitermeléshez közeli mélységi rezervoárokba.

A használt víz visszasajtolásával biztosítható a termálvíz készlet fenntarthatósága, a rétegnyomás szinten-tartása, a geotermikus energia-használat megújulóvá tétele, hiszen így a mélységi kőzetek által újra melegített fluidum sok-sok év múlva ismét kitermelésre és hasznosulásra kerülhet!

A termál kaszkádrendszer teljesen automatikus működését számítógép felügyeli, korszerű, időjárás által vezérelt irányítástechnika biztosítja majd a víz- és energiatakarékos, olcsó hőellátó technológia működését.

A termelő és visszasajtoló kutak, illetve a termálvezeték hálózat várható élettartama minimum 30 év. 

A rendszer főbb üzemeltetési adatai

 • villamos energia felhasználás: 458.380 kWh/év
 • üzemeltetési létszám: 4 fő diszpécser
 • szolgáltatott termál energia: 37.176 GJ/év
 • a rendszerben a technikailag kivehető geotermikus hőmennyiség összesen 57.629 GJ, 231.019 m3 termálvíz kitermelés mellett.

 

A rendszer használatának előnyei

 • A 12 fogyasztóból 6-ban a rendszer által szolgáltatott termál energia gyakorlatilag teljes egészében kielégíti a fűtési hő-szükségletet.
 • 1 °C külső hőmérsékleten minden fogyasztó teljes egészében ellátható a kitermelt geotermikus energiával.
 • A rendszer szinten a felmerülő összes téli hő szükséglet 94,9%-a fedezhető termál energiával.

Ökológiai és társadalmi hatások

 • A beruházási projekt évente 1,2 millió m3 földgázt vált ki 37 TJ helyi, környezetbarát, megújuló energiaforrással.
 • A rendszer használatával - a többlet villamos munka felhasználást is figyelembe véve - évente 2.343 tonnával mérséklődik Újszegeden, Szeged ligetes kertvárosi részében a levegő CO2evk terhelése. 
 • A tervezett projekt elemek a város közterületein, részben a felszínen (kút gépészet), részben a föld felszíne alatt (termál kút és távvezeték) létesülnek, míg a hőközponti és rendszer vezérlő elemek meglévő épületek kazánházaiban települnek. Az érintett területek nem természet védettek, az ökológiai környezetben gyakorlatilag semminemű változást nem okoz a projekt elemek elhelyezése, üzemeltetése. 
 • A beruházás teljes összhangban vannak az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program célkitűzéseivel.
 • A projekt mintául szolgálhat további szegedi termálkörök létesítéséhez, a térség átlagon felüli geotermikus adottságainak kihasználásához.

A projekt fontosabb mérföldkövei

 • A Projekt kezdete: 2013. március 18. 
 • Termelő termálkút kialakítása: 2014. február 10-től 2014. április 25-ig
 • Távvezeték fektetés: 2013. szeptember – december vége.
 • I. számú visszasajtoló kút (1700 méteres) kivitelezése a Herman Ottó Kollégiumnál: 2014. április 26. – 2014. július 4. 
 • II. számú visszasajtoló kút (1250 méteres) kivitelezése a Nővérképző épülete mellett: 2014. július 5-től 2014. szeptember 10.
 • Próbaüzem: 2014. október 15-től
 • A Projekt megvalósításának befejezése: 2014. november 30.

 

Az újszegedi fejlesztéssel párhuzamosan zajlott a szeged belvárosi termálkör kiépítése is. >>>

 A projekt megvalósításában résztvevő szereplők

Beruházó:
Beruházás lebonyolító:
Generál kivitelező:
Termál kutak kivitelezője:

 A rendszert tervezték:

 • Geomátrix Kft. (kúttervek)
 • Greenmen Kft. (előtervek, felszíni vízgépészet és hőközpontok)
 • Integrated Engineering Solutions Kft. (elektromos tervek)
 • Ventosus Kft. (távvezeték tervek)

 

Beruházás ismertető szórólapok

Újszegedi geotermikus kaszkádrendszer kialakítása

 

 

Projekt eredményeit bemutató szórólap

 

 

Eredménykiadvány

 

 

Sajtóközlemények

2014. november 19. 2013. december 17. 2013. szeptember 10.

Megjelent: 3073 alkalommal

Oldalainkon HTTP-sütiket (cookie-kat) használunk a jobb működés érdekében. További információkért kattintson ide!