• VTEM Image Show

  Szegedi belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése

A projektről

Projekt neve: Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése
Azonosító száma: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0035

 

2013 tavaszán példaértékű beruházás vette kezdetét Szeged belvárosában. 25, zömmel egyetemi és városi tulajdonban lévő intézmény környezetkímélő, geotermikus energiával való fűtésre történő átállására nyílik lehetőség egy nagymélységű termálkutakra alapozott kaszkádrendszer, az ún. „Klinikai termálkör” kiépítésével.

A rendszer kiépítését és későbbi üzemeltetését a szegedi székhelyű Geotermikus Szolgáltató Kft. végzi, mely a kitermelt geotermikus energiát teljes egészében a Szegedi Tudományegyetem és a rendszerhez tartozó többi felhasználó részére értékesíti.

Mi az a geotermikus kaszkádrendszer?

Geotermikus kaszkádrendszer alatt olyan egy rendszerre „felfűzött” intézményi hálózatot értünk, melyben a cél a földgázhasználat minél nagyobb mértékű, gazdaságos kiváltása geotermikus energiával.

A rendszer 2000 m mélyről felhozott 90 °C-os termálvíz segítségével fűti a fogyasztókat. A fűtésre használt termálvíz egy 2000 méter mély termelő kútból származik, mely egy 3500 méteres, föld alá telepített csővezeték hálózat segítségével jut el a rendszerhez csatlakozó intézményekhez, melyek hőközpontjaiban a termálvíz hőcserélők segítségével felmelegíti az épületek belső fűtési rendszerében, radiátoraiban keringő vizet. Így a termálvíz az intézmények saját rendszereiben nem, csak magában a távvezeték hálózatban kering, majd a hőleadást követően a rendszer két – 1750 és 1400 méter mély – visszasajtoló kútja segítségével visszasajtolják a mélységi rétegekbe, ahol újra felmelegedhet.

Ez a visszasajtolás teszi lehetővé, hogy a termálvízzel kinyert geotermikus energia tényleg megújuló energiaforrás legyen, és a kitermelt termálvíz ne terhelje a felszíni vizeket.

A beruházás célja

A Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése projekt célja egy olyan termálfűtésre alapozó kaszkádrendszer létesítése és üzemeltetése, amely:

 • a meglévő hőigények helyi, termálenergiával történő részleges vagy teljes kiváltása révén jelentősen mérsékli, minimalizálja a Szeged belvárosában elhelyezkedő egyetemi és városi intézmények földgáz felhasználását. (A fejlesztést megelőző 2012-es évben az érintett intézmények összesen mintegy 2,9 millió köbméter földgázt használtak fel fűtési céllal!)
 • jelentős költség-megtakarítást eredményez a Szegedi Tudományegyetem és Szeged Város Önkormányzatának szűkös büdzséjében,
 • komoly csökkenést eredményez a klinikai városnegyed légterhelésében, s emellett
 • elősegíti a térség energiastruktúrájának diverzifikációját.

 

A Geotermikus Szolgáltató Kft. tevékenysége során, a projekt megvalósításának és fenntartásának időszakában egyaránt, kiemelten fontosnak tartja a környezettudatosság és a fenntarthatóság érvényesülését. A cég a megyeszékhelyen, egyetemi városban megvalósuló beruházásával példát kíván mutatni a környezeti problémák enyhítésére, a környezetkímélő technológiák alkalmazására, illetve a környezeti szemlélet terjesztésére.

Mit fűt majd a Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer?

A „Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kialakítása” projekt a város lelkét és egyben legnagyobb gázfogyasztóját jelentő Szegedi Tudományegyetem 23 db belvárosi épületét, a város könyvtárát és egy új építésű belvárosi szállodát lát majd el geotermikus eredetű hőenergiával.

A belvárosi geotermikus kaszkádrendszer az alábbi szegedi intézményeket látja el fűtési célú geotermikus energiával:

 • Klinikák és egyéb egészségügyi intézmények: Új Klinika, Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika, Sebészeti Klinika, Szemészeti Klinika, I. és II. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Vértranszfúziós Állomás, Egyetemi Központi Gyógyszertár, Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ – Patológiai Intézet, Délalföldi Neurobiológiai Tudásközpont Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ B részlege
 • Oktatási intézmények: Juhász Gyula Főiskola Központi oktatási épület Dékáni Hivatal, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, SZTE ÁOK Nagy Oktatási épület, Kémiai, Irinyi és Eötvös Épületek, ÁOK Gazdasági Igazgatóság
 • kollégiumok: id. Jancsó Miklós Kollégium, Teleki Blanka Kollégium, Apáthy István Kollégium, Semmelweis Ignác Kollégium
 • Somogyi Könyvtár
 • ART Hotel Szeged

A beruházás társadalmi haszna

A beruházás jól illeszkedik hazánk és az Európai Unió környezetvédelmi törekvéseihez, hiszen a geotermikus energia – különösen visszasajtoló kutak alkalmazása mellett - megújuló energiaforrás. Alkalmazásával és használati arányának növelésével jelentősen csökkenteni lehet a fűtési tevékenységgel járó, a fosszilis energiahordozók elégetésből eredő környezetszennyezést, illetve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

A projektet Szeged város köztestületi döntéssel kiemelt prioritást élvező, kiemelten közhasznú fejlesztési projektté nyilvánította, felismerve, hogy a beruházás az anyagi hasznon kívül jelentős környezetvédelmi és köztudatformáló szerepet is betölt.

A projekt haszna csak részben marad a beruházó-befektető Geotermikus Szolgáltató Kft-nél, hiszen a rendszer kiépítése jelentős költségmegtakarítást eredményez a közintézményrendszerben is!

A beruházás jól illeszkedik a Szegedi Tudományegyetem környezetvédelemmel kapcsolatos ún. „Zöld” Egyetem fejlesztési stratégiájába. Emellett a fűtési költségek csökkentése pozitívan hat az Egyetem gazdálkodására is.

Miért geotermikus energiával célszerű kiváltani Szegeden a belvárosi intézmények földgáz-használatát?

 • Kedvező helyi adottságok. A dél-alföldi régiónak közismerten kiválóak geotermikus adottságai, a termálenergia hasznosítása is nagy hagyományokkal rendelkezik. Szegeden már évtizedek óta folyik a termálvíz kitermelése és részben energetikai, részben balneológiai hasznosítása.
  Szeged 180 ezer embert kiszolgáló hőpiaca az ország egyik legkiválóbb geotermikus adottságokkal rendelkező felső-pannon termál-rezervoárja felett helyezkedik el. A termálenergia szegedi használata azonban máig kis volumenű, egy kisebb lakótelepi termálfűtési körön kívül a környékbeli melegházas kertészetekre korlátozódik. Néhány rosszul tervezett és/vagy üzemeltett korai rendszer kudarca miatt azonban a termálenergia mindeddig nem tudott igazi áttörést elérni Szegeden!
  Mindeközben a Dél-alföldi régió sok környékbeli városában – pl. Mórahalmon, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Szentesen, Kisteleken, Békéscsabán – jelentős geotermális hőellátó rendszerek épültek és üzemelnek ma is sikerrel, sőt több város már ezek továbbfejlesztésén dolgozik. A környező területeken üzemelő számos termál kút alátámasztja a régióban található mélységi hévíz készlet stabilitását, hosszú távú fenntarthatóságát.
 • Rendelkezésre állás. A termálenergia helyben megtalálható, import-független, belátható időn belül garantált mennyiségben rendelkezésre álló energiahordozó, így optimális megoldást jelent a helyi fűtési igények kielégítésére.
 • Környezetszennyezés csökkentése. A geotermiának nincs lokális emissziója, emiatt alkalmazásával nő a megújuló energiaforrások használatának aránya, így a fosszilis energiaforrások használatának kiváltása révén csökken a környezetszennyezés, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.
 • Egyéb szempontok.
  • A geotermikus fűtési rendszerek használata a fogyasztók számára jól áttekinthető, rendkívül kényelmes.
  • A geotermikus rendszerek hő- és vízgépészeti szerelvényei kis helyigénnyel telepíthetők.
  • A megújuló energiafajták közül a közvetlen hő-hasznosítás tekintetében a geotermális energia az egyik legversenyképesebb. Gazdaságosságát tovább növeli a többlépcsős, integrált, ún. „kaszkád” rendszerű hasznosítás és a komplexitás (pl.: közvetlen hő-hasznosítás + balneológia).
  • A geotermikus fűtés önköltsége jól kézben tartható, kalkulálható. Ezzel szemben például a biomassza árának alakulásában, szolgáltatásában jelentős kiszolgáltatottság van.
  • A termálvizes kutakra alapuló fűtési rendszerek rendkívül hosszú ideig működőképesek maradnak, élettartamuk akár a 70 évet is elérheti.

A geotermikus rendszerek alkalmazása mellett szóló érveket részletesebben lásd itt. >>> 

 

A projekt eredményei, hatásai

 • A „Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése” projekt Szeged város lelkét és egyben legnagyobb gázfogyasztóját is jelentő Szegedi Tudományegyetem 23 db belvárosi épületét, a város könyvtárát és egy termálkörhöz illeszkedő új hotelt (ART Hotel Szeged) rendez a belvárosi kaszkádrendszerbe úgy, hogy a projekt haszna csak részben marad a beruházó-befektetőnél, és jelentős költségmegtakarítást eredményez a közintézményrendszerben. 
 • A projekt keretében összesen 3 termálkút (1 termelő és 2 visszasajtoló kút), 3,5 km távhővezeték és 25 hőközpont létesül, a legkorszerűbb optikai hálózattal és SCADA komplex folyamatirányító és megjelenítő rendszerrel felszerelve. 
 • A Szeged belvárosi kaszkádrendszer évente mintegy 55 ezer GJ hőmennyiség termelésére alkalmas. Mindemellett használatukkal 3.633 tonna/év CO2 emisszió csökkentés érhető el, ami a minimálisan tervezett 30 éves üzemelési élettartam alatt több mint 100 ezer tonna CO2 csökkentést jelent majd!
 • A szegedi geotermikus kaszkádrendszer növeli a megújuló energiaforrások, ezen belül is a geotermikus energia felhasználási arányát hazánkban, és ezzel hozzájárul a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében megfogalmazott 2020-as célszámok eléréséhez.
 • A „Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer” projekt geotermikus szempontból igazi áttörést jelent majd Szegeden. A Geotermikus Szolgáltató Kft. rendszerszerű geotermikus fejlesztési stratégiája révén olyan nagykapacitású, nagymélységű, a kinyert hőmennyiség minden tartományát lefűtő termálkör, ún. kaszkádrendszer valósul meg Szeged belvárosában, mellyel hatékonyabbá, olcsóbbá és környezetbarátabbá válik a város hőellátó struktúrája.

Főbb eredmények számokban

 • 1 db 2000 méter mély termelő és 2 db (1400 és 1750 méter mély) visszasajtoló kút 
 • 3528 m hosszú távvezeték hálózat (melynek kiépítése több mint 5000 m3 földkitermeléssel járt!)
 • 25 db hőközpont létrehozása
 • 25 „zöld” hőenergiával ellátott belvárosi intézmény
 • 4,4 MW megújuló hőkapacitás létesítése
 • 55.239 GJ/év megújuló termál energia kitermelése és fűtési célú hasznosítása
 • 1,8 millió m3 földgáz használatának kiváltása évente
 • 3.633,3 tonna/év ÜHG-kibocsátás csökkenés
 • energiaköltség megtakarítás az érintett egyetemi és városi intézményekben (nettó évi 76 millió Ft)

Finanszírozás

A Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítésének teljes nettó költsége 2.001.500.000,- Ft. A projekt megvalósításához a beruházó Geotermikus Szolgáltató Kft. 996.747.000,- Ft összegű Uniós támogatást kapott. A kapott KEOP támogatás aránya 49,8%.

 

 

 

Megjelent: 8158 alkalommal

Oldalainkon HTTP-sütiket (cookie-kat) használunk a jobb működés érdekében. További információkért kattintson ide!